خاکشناسی

تاریخ:شنبه 11 آبان 1392-02:45 ب.ظ | نویسنده :

خاک های جهان بر اساس ویژگی های شان به یکی از 12 رده خاک مربوط می شوند. پیدایش ویژگی های خاک بر اساس فعالیت عوامل خاکسار بر ماده مادری و در طول زمان است. قرار دادن هر یک از خاک ها در این قاعده به وسیله ی وجود یا عدم وجود ویژگی های  مشخصه آنها صورت می گیرد.

در زیر برای هر کدام از خاکها خلاصه ای از ویژگی ها و خصوصیات تشخیصی آنها در یک نمونه پرفیل داده میشود   خاک هایی که توسعه و تکامل کم و ناچیزی پیدا کرده اند و ویژگی های آنها نمایانگر ویژگیهای ماده مادری آنها میباشد . (ریشه ی این کلمه به معنای متاخر میباشد )این خاکها مربوط به مناطق پر شیب ، دشتهای غرقابی و تپه های شنی می شوند که به روی صخره های محکم و رسوبات شنی تشکیل میشوند.این خاکها در بسیاری از محیط ها  واقع شده اند این خاک دارای افق اکریک بوده و نشانه ای از افقهای پیدایشی در آن دیده نمی شود. نمونه پرفیل آن به ترتیب از افق های A  و C یا  AوBw تشکیل شده است (هر کجا Bw کمبیک نبود به علت وجود مقدار زیاد شن است )

 

ژلیسولز ( Gelisols):

خاکهایی که معمولا دارای لایه ظاهری تیره از مواد آلی و در زیر آن دارای مواد معدنی می باشند  که توسط لایه پرموفراست ایجاد شده است. (ریشه این کلمه ، از کلمه لاتین gelare  به معنی یخ زده آمده است) این خاک به طور معمول در نواحی تندرای آلاسکا موجود میباشد . ترتیب افق های این خاک  Aو  Bwو Cf بوده و تناوب در ذوب و انجماد لایه یخی باعث چهره خاص این خاک میشود . برای بسیاری از خاک ها تجزیه مواد آلی در دما های پایین بسیار آرام صورت میگیرد در نتیجه فرم آن به صورت لایه  peat  نمایان میشود . ویژگی این خاک لایه پرموفراست در آن می باشد .

هیستوسولها(  Histosols):

خاکهایی تیره که دارای مقدار کمی مواد در حال تجزیه و تجزیه شده می باشند  که از جگن ها ، علف ها ،  برگ ها ، گیاهان آب زی و مواد چوبی مشتق شده اند (ریشه ی این کلمه ، از کلمه یونانی histosبه معنی بافت آمده است ) . اکثر این خاکها زه کش ضعیفی دارند و در مناطق پست مانند مرداب ها  ، باتلاق های ساحلی  و دلتا ها وجود دارند . این خاکها در بسیاری از محیط ها  از آلاسکا تا جزایر گرمسیری موجود می باشند  . در مناطق سرد پایین بودن دما و در مناطق گرم اشباع بودن خاک باعث کندی تجزیه مواد آلی می شود . بسیاری از مناطقی که ارزش رطوبتی دارند از هیستوسولها به وجود  آمده اند . اگر این خاکها زه کشی شوند بسیار سریع تجزیه و متلاشی میشوند ولی خاک با ارزشی از نظر زراعی برای سبزیجات و چمن زار ها می باشند . ویژگی مشخصه این خاک اپی پدون هیستیک بوده و افق های بارز آن به ترتیب  Oiو Oe و Oa میباشد

 

ورتی سولها ( Vertisols) :

خاکهایی با بافت رسی هستند با این خاصیت که وقتی خشک هستند چروکیده و ترک خورده و هنگامی که مرطوب هستند پیوسته و متورّم میباشد .(ریشه ی این کلمه ،از کلمه ی لاتین Vertareبه معنی برگرداندن آمده است.) چروک خوردن و ورم کردن این خاک میتواند به جاده ها و ساختمان ها آسیب برساند  .مونتموریلونیت[1] موجود در  بافت رسی باعث این خاصیت خاک میگردد  .  در ورتی سولها  لایه ای براق به نام   slickenslidesدر خاک تحتانی بر اثر مالش و ساییده شدن خاکدانه ها هنگام تورم به وجود می آید ( ss اسم اختصاری نشان دادن حضور این خصوصیت در خاک میباشد ) . ویژگی تشخیص این خاک از خاکهای دیگر ؛ درصد بالای رس و وجود مونتموریلونیت2:1 است که باعث بر آمدن و ترک خوردن چهره خاک می شود افق های بارز آن به ترتیبAوBssوC میباشد 

اندیسولها(Andisols ) :

از موادی که از آتشفشان ها بیرون آمده اند به وجود می آیند و معمولا در کنار اقیانوس های آرام به وجود می آیند ( ریشه ی این لغت از کلمه ژاپنی ando  به معنی سیاه آمده است )بعد از چندین بار فوران آتشفشان و پس از گذشت صدها ملیون سال لایه های از این خاک مشخص میشود . این خاک دارای تخلخل زیاد و ظرفیت نگهداری آب بالایی میباشد ؛ همچنین دارای چگالی و وزن پایینی است. بر روی این خاک در سراشیبی های تند جنگل وجود دارد ولی بر روی سراشیبی های کم، این خاک  به خاطر حاصلخیزی و ظرفیت نگهداری بالای آب ؛ دارای ارزش از لحاظ کشاورزی میباشد. ویژگی این خاک چگالی حجمی پایین آن بوده و افق های بارز در آن به ترتیب  A و Bw  و  CوR  میباشد

 

اینسپتی سولها  (  Inceptisols) :

این خاک افق هایی  که تغییر یافته اند دارد اما هوادیدگی آنقدر زیاد نبوده که لایه  illuvial به وجود بیاید (ریشه این لغت از کلمه ی لاتین  inceptum به معنی ابتدایی بودن آمده است ) این خاکها جوانند و یا در ابتدای مراحل به وجود آمدن قرار دارند . انها به مقدار زیاد و به صورت کم عمق به روی سنگ بستر هستند یا روی زمین های پر شیب واقع شده اند . این خاک در دامنه ی گسترده ای از دما و رطوبت در محیط میتواند  وجود داشته باشد .ویژگی این خاک اپی پدون اُکریک و افق کمبیک بوده و افق های بارز آن به ترتیب  A،  Bwو  Cمیباشد

 

اریدی سولها (Aridisols ) :

خاک مناطق خشک و بیابانی میباشد (ریشه این لغت از کلمه لاتین   aridusبه معنی خشک امده است ) این خاک به مقدار کافی باران در یافت نمی کند که بتوان به صورت عادی در آن کشاورزی انجام داد . خاک تحتانی در آنها ممکن است غنی از رس باشد که میتواند به صورت سیمانی تا غیر سیمانی بوسیله ی نمک ها و کربناتهای ته نشست شده موجود باشد .شور شدن خاک و نمک زایی به صورت خطرناک ، هنگام آبیاری در کشاورزی در این خاک به وجود می آید . بسیاری از بیابانهای واقعی به صورت غیر مسکونی رها شده است اما حاشیه آنها برای چرای دامها کاربرد دارد . افق های مجود در آن به ترتیب  Aو  Bkو C میباشد  . ویژگی تشخیص این خاک ،اپی پدون اوکریک و ارجیلیک ، کمبیک،کلسیک یا جیبسیک به صورت لایه های زیرین میباشد.

 

مالی سولها(Mollisols )

این خاک دارای لایه سطحی تیره (اپی پدون مولیک ) و غنی از مواد آلی می باشد که مشخصه ی این خاک است .سطح این خاک نرم و کرک دار می باشد . ماده ی مادری آن از لحاظ مواد غذایی غنی بوده و چمن زار ها را تشکیل می دهند . این خاک به صورت طبیعی حاصلخیز بوده و مقدار زیادی آب در خود نگهداری می کند . این خاکها ارزش زیادی از لحاظ کشاورزی دارند .آنها به صورت چیره در دشت های ایالت های غربی وجود دارند ویژگی آنها داشتن اپی پدون مولیک بوده و ترتیب افق های آن  A و  A2و  ABو Bw  و  BCو C می با شد.

 

آلفی سولها (Alfisols ) :

در مناطق نیمه خشک تا مرطوب که خاک تحتانی غنی از لحاظ مواد غذایی و رسی دارند به تشکیل می شوند (افق آرجیلیک) .  آنها معمولا دارای  پوششی متنوع از گیاهان هستند ولی به صورت غالب در جنگل موجود میباشند . آلفی سولها در صورت حفاظت  دارای پتانسیل خوبی در حاصلخیزی هستند اما در صورت فرسایش به سرعت این حاصلخیزی تنزل پیدا می کند .ویژگی این خاک وجود اپی پدون اُکریک و افق آرجیلیک می باشد. افق های بارز آن به ترتیب  A و  Eو  Btو C می باشد.

 

آلتی سولها (Ultisols  )

خاکهایی شبیه آلفی سولها هستند که که دارای افق های اُکریک و آرجیلیک می باشند .هرچند بیشتر دچار هوا زدگی شده اند و بنا بر این دارای مواد غذایی کمتری هستند .(ریشه ی این لغت از کلمه لاتین ultimus به معنایی نهایت آمده است )این خاک مواد آلی و pH کمتری از آلفی سولها دارد و عموما دارای رنگ قرمز تری میباشد . این خاک با اصلاح حاصلخیز میگردد . لایه سطحی این خاک معمولا دارای بافت درشت بوده که برای استفاده ادوات کشاورزی مناسب میباشد و در عین حال لایه رسی در زیر خاک آب را برای ریشه گیاه نگهداری می نماید .این خاک در قسمت شمالی ایالات متحده موجود میباشد . ترتیب افق های آن  A وE  و  Btو BC و Cمی باشد.

 

اسپودوسولها (Spodosols  ) :

دارای لایه ای تیره در زیر افق روشن شسته شده میباشد که قرمز رنگ و غنی از اکسید آهن و آلومینیوم میباشد (اُکریک ،آلبیک و اسپودیک ویژگی مشخصه ی این خاک است ) . این خاک چون لایه ای سفید و شبیه خاکستر چوب دارد ، نام خود را از کلمه یونانی  spodosبه معنی خاکستر چوب گرفته است . این خاک اسیدی بوده و عموما در جنگل ها یافت میگردد . اگرچه از آنها برای کشاورزی استفاده می شود  که احتیاج به مدیریت دقیق در آبیاری و حاصلخیزی دارد زیرا بافت آن به صورت زیاد شنی میباشد. این خاک به طور معمول در شمال غرب ایالات متحده و در ارتفاعات بلند و کوههای سنگلاخی در فلوریدا موجود میباشد  . آنها درصد زیادی مواد شنی و آبشویی بالایی دارند بنابراین برای به وجود آمدن احتیاج به مقدار باران زیادی دارند . ویژگی  مشخصه آنها افق اُکریک و اسپودیک بوده و افق های بارز آن به ترتیب   Aو  Eو  Bhsو  BCو  Cمی باشد

داغ کن - کلوب دات کام
confidential std test
دوشنبه 20 شهریور 1396 12:18 ق.ظ
ضرب و شتم عالی من می خواهم زمانی که وب سایت خود را اصلاح می کنید، شاگرد باشم، چگونه می توانم برای یک وبلاگ اشتراک گذاری کنم
سایت اینترنتی؟ حساب من یک معامله قابل قبول را به من داد.
من کمی از این پخش تلویزیونی شما برای ارائه ایده واضح روشن مطلع شده ام
std screening
یکشنبه 19 شهریور 1396 07:02 ق.ظ
هی، من فکر می کنم وبلاگ شما ممکن است مسائل سازگاری مرورگر را داشته باشد.
وقتی به سایت وبلاگ شما در Safari نگاه می کنم، به نظر می رسد خوب است، اما هنگام باز کردن در اینترنت اکسپلورر، برخی از آنها همپوشانی دارند.
من فقط می خواستم به شما یک سر سریع سر بزنم! دیگر پس از آن، وبلاگ عالی!
chaturbatefreetokenshack.com
دوشنبه 13 شهریور 1396 11:43 ب.ظ
Hello, i think that i saw you visited my web site so i came to go back the
desire?.I'm trying to find issues to improve my website!I assume its ok to make use
of a few of your concepts!!
How do you stretch your Achilles?
سه شنبه 17 مرداد 1396 01:05 ق.ظ
Do you have a spam issue on this site; I also
am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have created some nice methods and we are looking to trade techniques with others,
be sure to shoot me an email if interested.
Tiara
دوشنبه 16 مرداد 1396 07:46 ب.ظ
Asking questions are really good thing if you are not understanding anything completely, however this paragraph provides good understanding
even.
chaturbate online token hack
شنبه 14 مرداد 1396 09:25 ب.ظ
What i don't realize is actually how you are no longer actually much more neatly-appreciated than you may be right now.
You're so intelligent. You understand thus considerably
with regards to this matter, made me individually imagine it from a lot of varied angles.
Its like men and women are not interested until it is one
thing to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs excellent.
Always maintain it up!
shannonperrotta.hatenablog.com
پنجشنبه 29 تیر 1396 09:46 ب.ظ
Attractive component of content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to say that I get in fact
loved account your blog posts. Anyway I'll be subscribing
to your augment or even I achievement you get right of entry to persistently rapidly.
foot pain bottom
دوشنبه 12 تیر 1396 04:48 ب.ظ
We are a group of volunteers and starting a brand
new scheme in our community. Your website offered us with valuable information to work on.
You have done a formidable process and our whole community will likely be thankful to you.
foot pain and swelling
چهارشنبه 31 خرداد 1396 05:07 ب.ظ
Thanks for finally writing about >کشاورزی
و محیط زیست - خاکشناسی <Liked it!
manicure
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 12:13 ب.ظ
I was pretty pleased to find this website.

I want to to thank you for ones time for this fantastic read!!
I definitely liked every bit of it and I have you book marked to see
new things on your site.
manicure
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 07:09 ق.ظ
I don't even know how I stopped up right here, but I believed
this submit was great. I don't recognise who you're but definitely you are going to a well-known blogger for
those who are not already. Cheers!
eddie4byrd1.snack.ws
شنبه 9 اردیبهشت 1396 05:20 ب.ظ
I drop a comment each time I appreciate a post on a website or if I
have something to contribute to the discussion. Usually it is caused by the passion communicated in the
post I looked at. And after this post کشاورزی و محیط زیست - خاکشناسی.
I was moved enough to drop a thought ;-) I actually do have
a few questions for you if you tend not to mind. Is it only me or does it appear like
a few of these remarks look like they are written by brain dead individuals?
:-P And, if you are writing on additional online sites, I would like to follow
you. Would you make a list all of all your social pages like your Facebook page,
twitter feed, or linkedin profile?
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 11:49 ب.ظ
I will right away clutch your rss feed as I can't
find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.
Do you've any? Please let me know so that I may just subscribe.

Thanks.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 31 تا 43